przedawnienie długów

Przedawnienie długów-Ile czasu trzeba odczekać?

Nowelizacja ustawy wprowadza szereg zmian – począwszy od skrócenia okresu, po którym następuje przedawnienie długu, poprzez ułatwienie procesu wskazania biegu przedawnienia, aż po zakres czynności związanych z egzekucją komorniczą.

Przedawnienie długu – zmiany na korzyść konsumenta?

W Polsce przedawnienie długu oznacza, że dłużnik nie jest zobowiązany do jego spłacenia. Dług jednak nie znika, co wykorzystywały firmy windykacyjne żądając uregulowania zaległości przez niczego nieświadomych dłużników. Niekorzystny w tej sytuacji był również utrudniony proces określania biegu przedawnienia, na podstawie którego można było ustalić dokładną datę przedawnienia. Obecnie zajmuje się tym sąd, a termin przedawnienia upływa wraz z końcem roku, w którym mija okres zakończenia biegu przedawnienia. Oznacza to jednak, że w niektórych przypadkach okres przedawnienia będzie wynosił więcej niż 6 lat.

Korzyścią jest również to, że komornik nie może zająć środków z rachunku bankowego dłużnika natychmiast. Bank ma obowiązek odczekania 7 dni, nim przekaże komornikowi pieniądze. W tym czasie osoba zadłużona może wyjaśnić sprawę, jeśli nastąpił błąd ze strony komornika i dochodzić swoich praw.

Jak zmienił się okres przedawnienia długów?

Przed nowelizacją ustawy przedawnienie długu następowało po 10 latach. Dotyczył on roszczeń z tytułu czynności cywilnoprawnych, niezapłaconego podatku dochodowego czy roszczeń majątkowych. Obecnie czas ten skrócono do lat 6. W przypadku roszczeń związanych z niezapłacona kaucją czy niespłaconej karty kredytowej okres ten niezmiennie wynosi 3 lata. Po dwóch latach przedawniają się długi z tytułu niezapłaconych usług telekomunikacyjnych oraz niezapłaconej dostawy. Roszczenia z tytułu mandatów, przewozu czy umowy sprzedaży przedawniają się po roku. Okres przedawnienia może mija wtedy, kiedy w ciągu wyznaczonego czasu wierzyciel nie podejmował działań mających na celu odzyskanie należności. Jeśli na przykład po roku wystąpił do sądu o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności, bieg przedawnienia nalicza się od nowa.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *